termoGLAS Živinice - EVA laminiranje stakla
Datum kreiranja 02 Avgust 2017
Klikova: 3116

 

Laminiranje se može vršiti u više slojeva stakla, između kojih se postavlja EVA folija. Debljine folija su 0,38mm i 0,76mm. Kod laminiranja float nekaljenog stakla koristi se folija debljine 0,38mm ili po želji i više.

Ukoliko se radi o laminiranju kaljenog stakla onda se minimalno mora koristiti folija debljine 0,76mm. Folije u boji su dostupne u debljini 0,38mm. Ukoliko se želi postići veća debljina (ili veći stepen sigurnosti) ili se radi laminiranje kaljenog stakla onda se mora postići debljina minimalno 0,76mm, pa se ove folije u boji kombinuju sa transparetnim folijama. Dostupne nijanse boja dostupne su u odjeljku sa katalozima ili direktno ovdje.